I Ejboparken fik i 2022 en parkeringsordning fra Qpark. 

Der havde været problemer igennem flere år med de andre beboere fra nær området som parkerede i vores område. Der er ingen tvivl om at hele området er udfordret på grund er rigtig meget byggeaktiviteter. Men vi fik det problem, at mange af vores egne beboere var nødt til at kantstens parkere. Hvilket jo ikke er lovligt.

På generalforsamling i 2020/21 

Efter et beboerudvalg havde gennemarbejdet en undersøgelse og stillede et rigtig godt forslag, kunne bestyrelsen arbejde videre med, hvilke muligheder der findes på markedet. Man kommer derefter til endelig afgørelse på vores generalforsamling i 2022. Valget faldt på Q Park fordi de havde den bedste og mest fleksible løsning til gavn for alle beboerne. 


Hvordan er det med registrering af parkering?

Når man er beboere i Ejboparken har man mulighed for at lade sig registrere og dermed også få adgang til de goder der er med gæsteparkering og mulighed for at få håndværker registreret. Som ny beboer kan man skrive til vores administrator Signe sig@lea.dk hvis du ikke har fået en velkomstpakke med informationer.

Er du lige flyttet ind? Vi skal bruge en kopi/billede af reg.attesten samt bopælsdokumentation, så skal vi nok oprette din bil med permanent parkerings tilladelse i Ejboparken. Venligst send dette hurtigst muligt på vores mail parkering@ejboparken.dk for at undgå ærgerlig P-afgift.

Send i god tid. Der kan jo snildt gå nogle dage, inden vi får læst og registreret. Hvis du først oplyser info på dagen kan du få et problem.

HUSK … I mailen at vedlægge 

Du skal som ny bruger vedlægge/sende kopi sygesikringsbevis og registreringsattest, samt hvor du bor i Ejboparken 


Hvad skal du gøre efter vi har registeret dig?


Når du har sendt bestyrelsen en mail på parkering@ejboparken.dk bliver din egen bil oprettet og registreret, hvis du har vedhæftet tilstrækkelig information til os - Det er dit ansvar at sikre modtagelse af mail fra Q-Park OG at reg.nummeret er korrekt. Hvis du ikke har modtaget mail fra Q-Park, så giv os lige besked hurtigst muligt.

HUSK: Når du får gæster skal de registreres digitalt. 


Du skal lige være opmærksom på at du ikke skal bruge Q-parks almindelige App. Du skal bruge den der hedder "e-park by Q-park"


Derefter gør du

1. Du henter app´en "e park by q park" ned (sort firkantet ikon med 2 hvide streger + 1 rødt "e" )

2. Opretter dig med samme mailadresse, som du har oplyst til bestyrelsen.

3. Driller opsætningen på mobilen, så gør det i browser istedet.

4. Der ligger en "invitation" i app´en - dén skal du acceptere.

5. Du er klar til at udstede gæstetilladelser.

Du har 200 timer/måneden og app´en tæller selv ned.


FYSISKE KORT. 

Er du i tidsnød og kommer for sent igang? Derfor råder vi dig til at få et par fysiske p-tilladelser hos ejendomskontoret, driftsleder Jørgen Vester i hans kontortid, så du er sikret tilladelse, inden den permanente tilladelse træder i kraft.

Er du digital fritaget? Bedes du henvende dig til ejendomskontoret og tale med vores driftsleder Jørgen Vester i åbningstiden, og han hjælper dig gennen processen.

Kontakt: Ringe på hans telefon Telefon: 4048 4826. eller du kan skrive til ejendomskontoret@ejboparken.dk Ejendomskontoret åbningstid finder du på vigtigt informationer eller opslagstavlen i opgangen.

De faste håndværker som er knyttet til foreningen får kort via bestyrelsen eller ejendomskontoret.


Ang. trailer

Af- og pålæsning ved kantsten i 15 minutter er også tilladt MED trailer med korrekt stillet P-skive. 

Såfremt kantstensparkeret bil med trailer er forladt udenfor tidstillet P-skive, betragtes dette som en forbudt parkering jvnf. info-tavlerne og kan udløse en P-afgift. Har man brug for længere tids af-/pålæsning, så er det muligt at hente en FLYTTETILLADELSE på Ejendomskontoret i åbningstiden.

En kantstensparkering over 15 min uden en flyttetilladelse kan resultere i en bøde.

Denne kan du hente på ejendomskontoret i åbningstiden. Du skal have en fysisk tilladelse som du får på ejendomskontoret (FLYTTETILLADELSE).


Dette vil alene være dit ansvar at sikre dig dette, for at undgå p-afgift.

Læs om Qpark regler her

Husk: Har du brug for parkeringstilladelse til håndværker eller flyttebiler samt biler som trækker en trailer, så kan disse hentes på Ejendomskontoret i åbningstiden (FLYTTETILLADELSE). Såfremt håndværkeren IKKE har en parkeringstilladelse fra dig, men blot en gæste parkeringstilladelse, så husk at gøre håndværkeren opmærksom på dette.

VIGTIGT - SKILTNINGEN på pladsen, da bilen skal parkeres på de dertil indrettede områder for CVR-registrerede erhvervsbiler.


Til håndværker 

Kantstensparkering i 15 min fri parkering med sat p-Skive til aflæsning - derefter køre til parkeringsbåsene til Erhvervsbiler/Varevogne. Man må ikke parkere foran blokkene og der henvises til følgende parkeringsområder:

- Pladsen langs stamvejen ved blok 2

- Pladsen ud mod Æblehaven ved blok 5 og 6

- Pladsen efter Børnehuset overfor blok 5

Man husker at bede beboerne stille en digital gæsteparkering i 2 timer eller sætte en fysisk p-tilladelse på 4 timer (udleveres på ejendomskontoret i åbningstiden).


Her kan du læse om Roskilde

Parkering i hele kommunen