Boliger til salg via mægler

Vores administration informere jer/ejendomsmægler køb af lejligheder

LEA kan oplyse im forskelige opkrævning pr. termin pr. år: 

- Aconto varme 

- Fællesudgifter (bl.a. drift af bygninger og pleje af området m.m.)

- Fællesudgifter off.udgifter 

- Deltagelse fælleslån og ydelse fælleslån Altan 

- Vaskeriabonnement 

Samt det årlige regnskab, foreningens vedtægter, særlige bestemmelser i forblindelse med ombygninger,  forsikringsaftaler og indhold fra generalformsamling. 

Samt efterfølgende får du adgang til Probo efter køb af lejlighed og hvordan din bil bliver registeret til qpark.