Nye beboere

Kontakt ejendomskontoret for navneskilte på postkassen og i opgangen og beboer-brikker til kælderareal. 

Lejekontrakter

Der i § 11 er anført tidsbegrænsning, da dette er et krav jf. vores vedtægter. Bestyrelsen skal godkende lejekontrakterne før end fremleje kan foretages.

LEA registrere ikke navne på lejere, da de kun har kontrakt til ejerne. Det er altid ejernes ansvar at videreformidle vigtig information til deres lejere. Såfremt LEA får anden forsendelsesadresse oplyst registrere de dog denne - så vær obs på dette.


Forbrug

Ejerne betaler Aconto varme og der udarbejdes manuel varmeregnskab herfor på baggrund af fordelingstal. Lejlighederne i Ejboparken har ikke vandmålere og målere på varmen. Hver lejlighed har egen el-måler, den er i opgangen, på hver etage.

Vedr. vand er udgiften som ejerforeningen betaler hertil indeholdt i den fællesudgift (Foreningen har to forskellige) der hedder Fællesudgift off. udgifter

Fællesudgift off. udgifter indeholder ejerforeningens udgifter for vandudgifter, renovation og EL.

Ved salg af bolig

Hvis du beslutter dig for at sælge din ejerlejlighed midt i et varme- og vandregnskabsår, er det vigtigt at være opmærksom på, at regnskabet for hele perioden altid vil blive afregnet med den nuværende ejer af lejligheden.

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du mere end velkommen til at kontakte foreningens administrator LEA.

Fælleslån

Hvis du betaler til et fælleslån og ønsker at indfri din andel af lånet, skal du informere foreningens administrator LEA skriftligt herom. Du bør også fortælle om det ønskede tidspunkt for indfrielsen. Herefter sender LEA dig et indfrielsestilbud med oplysning om restgæld, rente og konto, hvortil indfrielsesbeløbet skal indbetales. Du skal være opmærksom på, at der skal betales gebyrer til LEA og pengeinstituttet i forbindelse med indfrielsen.

Hvis lånet er fastforrentet, skal du bemærke, at du også skal forvente betaling af differencerente eller overkurs.

Rentefradrag

Hvis du betaler til et fælleslån, modtager du hvert år, i løbet af januar eller februar, renteopgørelser. Renteopgørelsen indeholder oplysning om din andel af renteudgiften for det forgangne skatteår samt restgæld ultimo året.

Pant i ejerlejligheden

I foreningens vedtægterne, der handler om medlemmernes sikkerhed for at betale ydelser til ejerforeningen. Det er vigtigt for at sikre, at vores foreningen får dækket sine omkostninger. Du kan læse mere om dette i vedtægter.


Vigtige adresser

Administrationsselskab

LEA Ejendomspartner tlf.: 58 58 83 00 10:00-14:00

Sct. Peders Kirkeplads 9, 1 

4700 Næstved 

Kontaktperson: Signe Tvermoes Lange tlf. 58 58 83 17  e-mail: sig@lea.dk

Opsigelse af vaskeordning, skal ske skriftligt til LEA Ejendomspartner.


OMBYGNING af bad/køkken: Aflukning af vand på forsyningsrør (varme og brugsvand), SKAL udføres af ejerforeningens VVS firma C5. Det forebygger skader og forhindrer brug af uautoriserede håndværkere. Kontakt Ejendomskontoret og få en aftale.

BORING I LOFT - SKAL udføres af VVS C5 da VARMERØRENE LIGGER I LOFTSPLADERNE. Kontakt Ejendomskontoret, hvis der skal bores et hul. Der opkræves en egenbetaling. Hvis du forsøger på anden vis, skal du selv betale selvrisikoen til forsikringen som er på 50.000 kr. Lige nu anbefaler bestyrrelsen, at boring i loftet bliver begrænset pga. at foreningen skal skåne varmerør i loftet. Vi anbefaler at du taler med driftsleder Jørgen Vester om afhentning af slæbe tape som bruges til ophængning. 

Er du i tvivl om ombygning - så tjek afsnit på hjemmesiden under Regler for renovering og ombygning i E/F Ejboparken


Ejendomskontor/Driftslederfunktion i E/F Ejboparken 

Jørgen Vester står for driftsopgaverne i samarbejde med firmaet Egedal Anlæg & Ejendomsservice (grøntpleje, sne og rengøring) 

Arbejdsområder: Mindre vedligeholdelse af bygninger og håndværker opgaver. Planlægning og styring af håndværkere. Projekter og større renoveringer. Koordination af forsikringsskader. Adgangskontrol og nøglesystem. Udleje kælderrum, trailer, brikker til vaskeri og kælderadgang. Samt udleveringer af parkeringstilladelser til beboere der er digitalt fritaget. 

Jørgen Vester er Driftsleder i Ejboparken og har 2 faste dage om ugen. 

Mandage fra kl. 07:00 – 15:30. Kontortid fra kl. 09:00 – 10:00. 

Torsdage fra kl. 08:00 – 16:30. Kontortid fra kl. 15:30 – 16:30. 

Mailadresse: ejendomskontoret@ejboparken.dk 

Telefon: 4048 4826 (også vagttelefon) 

Jørgen træffes på ejendomskontoret ved opgang 11, blok 5 i kælderen. 

Jørgen Vester vil modtage opkaldene når du ringer. Håndtering af vandskader sker i samarbejde med C5, som kender ejendommen særdeles godt.

Læs venligst nedenstående information grundigt, før du ringer. Vagtordningen kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i forsyning af vand og varme, utætte vandrør, vandskader, oversvømmelse, grov hærværk, brand, manglende forsyning af strøm eller lign.

Jørgen Vester vil i samarbejde med C5 foretage det fornødne, for at forhindre yderligere skader og forsøge at afhjælpe bedst muligt. Det skal bemærkes, at Jørgen Vester kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, ”løbende” toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal kontortid.

Jørgen Vester har beføjelse til at afvise at yde assistance, og i stedet henvise til kontorets almindelig åbningstider. 


Husorden

På beboermødet i 2023, fik foreningens drøftet og fremlagt en nye husorden. Den gamle var ikke som helhed blevet revideret elller godkendt siden 2016/17. Foreningens husorden er nu blevet efterset og opdateret. Dette skal nu løbende opdateres løbende hvert år. Den nye forordning er omdelt til alle beboerne fysisk før drøftelsen på beboermødet hvor den blev taget til efterretning.

Alle regler er taget som udgangspunkt fra til hver en tid gældende bygningsregulativ, SBI anvisningerne og anden byggetekniske lovgivning.

Alle foreningens vedtægter, husorden og regulativer bliver godkendt på generalforsamlingerne. 

Derfor er der foreløbig også lagt den kommende nye regelsæt op, som skal lave den endelige godkendelse i OGF i 2024.

Formålet med den ny husorden

Vores husorden opstiller de leveregler, vi har valgt i Ejboparken. Det er her, vi finder de bestemmelser, vi sammen har vedtaget for at sikre et godt naboskab.

Leveregler for godt naboskab

Vi bor mange mennesker i Ejboparken. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler:

• Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige

• Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter

• Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i Ejboparken

Det skal husorden hjælpe os med.

Husordenen blev vedtaget første gang, da Ejboparken blev opført/overgik til ejerlejligheder, og siden da er der kommet nye punkter, når der har været behov for det.

Der er ikke blevet fjernet meget i husordenen, men sprogligt og få tilføjelser har der været brug for.

Vi har givet husordenen et ”serviceeftersyn” op til beboermøder juni 2022/23. Et beboerstyret udvalg i samarbejde med LEA samt bestyrelsen har opdateret den og ryddet op i gamle og unødvendige regler.

Den er skrevet i en positiv tone, der lægger vægt på det gode naboskab.

 Værdierne i Ejboparken:

• At vi tager hensyn til hinanden og er gode naboer.

• At der er plads til forskellighed og rum til alle (at beboerdemokratiet er baseret på åbenhed og tillid).

• At der er høj tilfredshed med at bo og leve i Ejboparken.

• Vi har alle et ansvar for et godt miljø, mindre ressourcespild og fastholdelse af bygningernes tilstand.

• Overholdelse af regler og § behandles jf. gældende lovgivning. 

Hvem er i bestyrelsen?

Kontakt ved spørgsmål bl.a. om ombygning og godkendelser bestyrelsen@ejboparken.dk 

Ved spørgsmål om parkring skrives til parkering@ejboparken.dk  

Du kan finde oplysningerne på bestyrelsen i opgangene på opslagstavlerne eller her på Probo under kontakt: skriv til bestyrelsen

Du kan læse om hvordan vi arbejder - i dokumentet Velkommen til EJBOPARKEN-bestyrelsen.pptx