Nye beboere:

Kontakt ejendomskontoret for navneskilte på postkassen og i opgangen og beboer-brikker til kælderareal.


Lejlighederne i Ejboparken har ikke vandmålere og målere på varmen. Det afregnes ud for fordelingstallet.

Hver lejlighed har egen el-måler, den er i opgangen, på hver etage.

Vigtige adresser


Administrationsselskab

LEA Ejendomspartner tlf.: 58 58 83 00 10:00-14:00

Sct. Peders Kirkeplads 9, 1 

4700 Næstved 

Kontaktperson: Signe Tvermoes Lange tlf. 58 58 83 17  e-mail: sig@lea.dk

Opsigelse af vaskeordning, skal ske skriftligt til LEA Ejendomspartner.


Driftsleder


Martin Wagner 

Arbejdsområder: Almindelig drift. Vedligeholdelse af bygninger. Planlægning og styring af håndværkere. Vvs opgaver. Forsikringssager. Kloaknettet. Adgangskontrol og beboerbrikker. Projekter og større renoveringer. Ind og ud flytninger. Besvare beboerspørgsmål. Udleje kælderrum.

Martin er på kontoret i hverdage kl 8-9 for at tage imod henvendelser fra beboere.

Email: martin@ejboparken.dk


Ejendomskontor


Kontor i kælderen i blok 5 ved opgang 11. Indgang i gavlen ind ad midterste dør. 

Kontortid: Mandag-fredag 8:00-9:00 (Vær opmærksom på helligdage, kontoret vil være lukket)

Tlf: 46 36 10 45

Email: ejendomskontoret@ejboparken.dk

For at undgå driftsforstyrrelser, ved afluk af forsyningsrør på varme og brugsvand, SKAL dette gøres af det vvs firma ejerforeningen bruger.

Derfor kontakt ejendomskontoret for at få oplyst hvilket firma der bruges. Vær opmærksom på, at ejerforeningen kan have udskiftet entreprenør fra sidste gang du brugte dem.

BORING I LOFTSPLADERNE - TA´ CHANCEN, MEN HA´ DET HELT STORE AKVARIUM PARAT. VARMERØRENE LIGGER I LOFTSPLADERNE. 

Martin Wagner fra ejendomskontoret kan kontaktes, hvis der skal bores et hul og du slipper dermed for at tage chancen og betale risiko til forsikringen og vi slipper for en tidskrævende forsikringssag.

Se flere informationer på www.ejboparken.dk


Vagttelefon: 81 44 10 45 Alarm-politi 112

Det meste af året er det driftsleder Martin Wagner, der vil modtage opkaldene når du ringer. Vagtordningen kan kontaktes i akutte tilfælde, såsom svigt i forsyning af vand og varme, utætte vandrør, vandskader, oversvømmelse, hærværk, brand, manglende forsyning af strøm, farlige/ødelagte eller manglende installationer eller lign. 

Den vagthavende vil foretage det fornødne, for at forhindre yderligere skader og forsøge at afhjælpe bedst muligt.

Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, fortsat skal ske til ejendomskontoret, indenfor normal kontortid. Den vagthavende har beføjelse til, at afvise at yde assistance og i stedet henvise til kontorets almindelig åbningstider.