Kære beboere

Du er altid velkommen til at kontakte driftsleder Martin på telefon og mail. Login for at se kontaktoplysninger.

Status på altanprojekt i Ejboparken

07/8-19: Bestyrelsen har valgt altanfirmaet Balco A/S til at producere og montere altaner i Ejboparken. Vi har en forventet opstart i starten af 2020. Log ind for at læse mere om altanprojektet.

Mailadresser og advisering til beboerne:

Det er bestyrelsens intentioner og bruge ejernes mailadresse, til og advisere jer med informationer, fra bestyrelsen og altangruppen. Dette er til for og spare tid på advisering i alle opgange løbende. Der vil løbende blive adviseret i opslagstavlen på skorstenen på blok 5 udenfor. Send gerne jeres navn+mailadresse+lejlighedsadresse til sig@lea.dk, hvis du ikke modtager mails fra administrator i forvejen.