Om boligerne

Byggeriet er fra 1967-69. Vi kan byde velkommen til en lys og rummelig lejlighed, der holder til bag Ejboparkens gule murstensfacader. 

I foreningen ønsker vi en alsidig beboersammensætning, der både kan huse singler, par, venner og selvfølgelig børnefamilier. Du/I kan træder ind i flere indbydende bolig, der har "lys" som nøgleord og "tidløs" som den gennemgående røde tråd.

Der blev i 2014-15 renoveret faldstammer, nye energirigtige brandsikrede døre 2015-22 og i 2020-21 opført nye altaner. 

Sådan sparer vi på energien

Vi har bla. i forening samarbejdet gennem et årtier med Electrolux. Vi har særlige både vaskemaskiner og tørretumblere som er god kvalitet og langtidsholdbare. De er alle energibesparende og op til 70 % energibesparelse.

De kompakte varmepumpe tørretumblere tørrer tøjet hurtigere end enhver anden varmepumpe tørretumbler og bruger mindre end halv strøm i forhold til en almindelig tumbler. 

Her kan du læse mere:

electroluxprofessional

Klimaskærm på vores altaner

Mindsker energiomkostningerne: Glasinddækkede altaner reducerer ejendommens varmeudgifter med op til 20 %.

Beskytter facaden: En glasinddækket altan fra Balco holder i over 50 år og med en vis vedligeholdelse op til 90 år sammenlignet med en ubeskyttet betonplade på en åben altan. Glasinddækkede altaner beskytter ikke bare facaden, de reducerer også behovet for vedligeholdelse af vinduer og døre.

Forbedrer indeklimaet: Glasinddækkede altaner opvarmer luften, inden den kommer ind i lejligheden. Dermed reduceres varmeforbruget indenfor.

FORS A/S - Fjernvarme

Vi får årsafregninger i samarbejde med FORS forsyning. Vi er fjernvarmekunder som rigtigt mange andre i Roskilde.

Vi har derfor indgået en ny og bedre serviceaftale på vores fjernvarmeanlæg sammen Krüger og C5. De tjekker afkøling. Returtemperaturen skal være ca. 40 grader. En høj returtemperatur betyder en højere varmeregning og ekstra slitage på anlægget. Så derfor er foreningen meget opmærksom på dette i samarbejde med vores nye driftleder Jørgen Vester.

Den nyeste energimærkning af bygningerne

Vi har et godt samarbejde med en energikonsulent der udarbejder energimærkning af vores bygninger. Vores energikonsulenten udarbejder energimærke og energimærkningsrapport på baggrund af gennemgang af alle bygningsmæssige forhold og installationer, som har betydning for energiforbruget. I rapporten fremgår beregninger af bygningens energiforbrug og forslag til forbedringer af bygningens energiforhold.

Se de nyeste rapporter nederst på siden i 8-189 - EF Ejboparken - 2019-2029 - EMO NR 1+2.pdf


Sundt indeklima

Foreningen er opmærksom på varmen og undgå skimmelsvamp ved at fører kontrol. Samt ved at bruge sund fornuft spare vi både penge og det hjælper indeklimaet på vej. Vi får fornuftig fjernvarme i Roskilde som også gøre en forskel. 

Vi har lavet forebyggelse i efteråret 2022, ved at få renset vores ventilationskanaler. Vi har fået tjekket indeklimamæssige problemer og fået dem løst. Det gør vi regelmæssigt hvert femte år.


Må du grille på de nye altaner?

I følge vores vedtægter i husorden må du ikke benytte gril og vær obs på følgende ting.:

§ 1: Facaden Der må ikke på - eget initiativ - foretages aflukning af altanerne eller foretages andet, som gør at facadens karakter ændrer sig. Træværket på altanerne må kun males med en af ejerforeningen godkendt maling. Murstensvæggene kan pudses – enten glat puds eller ved vandskuring eller filsning. 

Den behandlede væg kan fremstå i ubehandlet mørtel, enten i cementgrå eller indfarvet hvid. Alternativ kan den malerbehandles med diffusionsåben facademaling i hvid. Opsætning af parabolantenner o.l. er ikke tilladt. 

Opsættes de alligevel, kan de fjernes for beboerens regning.

 Det er IKKE tilladt at grille på altanerne. 

Tørring af tøj på altanerne er kun tilladt under rækværkshøjde. 

Foreningen  overholder reglerne desuden brandmyndighedernes gældende regler samt foreningens bygningsregulativet vedrørende altanerne. Disse er udarbejdet i samarbejde ved foreningens ingeniørfirmaet.(Information og regler for altaner se pk.3)

borger/forebyg-brand/brandsikker-bolig/gasgrill/

/borger/grill-pa-altaner/

Men benyt enten ude arialerne eller grilplads i stedet for.

Fra husorden § 18: Grillplads Der skal vises hensyn til naboer på pladsen. Oprydning og bortskaffelse af affald skal brugeren af pladsen selv sørge for. Brug af pladsen er efter først til mølle-princippet og kan ikke reserveres. Sider til pavillon kan lånes på kontoret. 


Ekstra kælderrum  

Ønsker du et ekstra kælderrum, kan du henvende dig til vores Ejendomskontor i åbningstiden. Ellers ringe eller skrive til driftsleder. Kontaktoplysninger finder du ved opslag i opgangen eller her på probo under Vigtige adresser

Man skal ikke betalt det årlige gebyr for at stå på ventelisten. Du bliver kun sletter fra ventelisten hvis du selv ønsker det eller flytter. Du starter forfra på ventelisten, hvis du igen skriver dig op. Husk altid at rette dine oplysninger på Probo, hvis du får ny e-mailadresse, telefonnummer eller flytter til en ny adresse. 


Fremleje/udlejning af lejligheder

Betingelser for fremleje/udlejning af lejligheder i Ejboparken.

Ønsker du at fremleje din ejerlejlighed skal følgende betingelser opfyldes inden din lejer flytter ind:

1. Lejekontrakten skal udfærdiges på en autoriseret blanket:  

typeformular-a8-blanket.doc

2. Udlejningen skal jf. ejerforeningens vedtægter § 16, stk. 1 være tidsbegrænset og du skal sikre dig, at tidsbegrænsningen er lovlig og GYLDIG – dvs. at der under § 11 i lejeaftalen skal stå:

Lejemålet er indgået tidsbegrænset for (indsæt den aftalte periode fra dato til dato) og således ophører uden varsel pr. (indsæt dato)

3. Lejekontrakt OG lejer skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen, dvs. INDEN lejeren flytter ind. Bestyrelsen kan have berettiget indvendinger overfor en lejer og/eller lejekontrakten.

4. Det er IKKE lovligt at udleje lejligheder I Ejboparken som klubværelser, de SKAL udlejes til EN husstand.

5. Lejer SKAL være bekendt med og have udleveret ejerforeningens husorden:

- Der skal derfor være krydset af i lejeaftalens § 10, at der foreligger en husorden for ejendommen, der er udleveret til lejer.

DERUDOVER

- Skal der i § 11 præciseres, at ”Den af ejerforeningens generalforsamling vedtagne husorden skal overholdes af lejer og er udleveret til lejer ved lejeaftalens indgåelse. Husordenen kan endvidere ses på vores interne sider på Probo.

6. Det er ejerens ansvar, at lejer overholder husordensreglerne i ejendommen. Hvis ejerforeningen derfor får udgifter til sagsomkostninger o.l. som følge af en lejers misligholdelse af disse bestemmelser, vil omkostningerne blive viderefaktureret ejer som den ansvarlig for udlejningen.

7. Ejer skal tilsvarende betale ejerforeningen alle udgifter, der kan henføres til, at der lejes ud, da ejerforeningen ikke har noget kontraktforhold til lejeren. Det gælder særligt:

- Udskiftning af navneskilte på postkasser og døre, navneskilt sker ved kontakt til ejendomskontoret. Reparation af postkasser og bortkomne nøgler påhviler beboerne selv at betale. 

- Ejer udlevere nøglebrik til kælder til lejer. Skal ejerforeningen udlevere ny nøglebrik vil ejerens allerede udleveret nøglebrikker blive låst, således at de ikke længere er brugbare. De udleverede nøglebrikker faktureres til ejer, gennem fællesudgift opkrævningen, med rimelig pris kr. pr. brik inklusiv administrationsomkostninger. Kontakt vores administrator.

Ønsker du som udlejer at få refunderet disse udgifter af lejer, bør det skrives i lejekontraktens § 4 (dørskilte) og § 11 (nøgler).

Når du er ejer af bolig finder du mere viden og formularer på en interne beboer del af Probo.


 Boliger til salg 

Ønsker du at flytte hertil kan du på siden "Boliger til salg via mægler" se om der er boliger til salg via ejendomsmægler.

Er du beboer, og har du din bolig til salg uden ejendomsmægler, kan du kontakte bestyrelsen og sende et til tre fotos, en kort tekst og link til dba.dk eller lignende. Bestyrelsen sørger så for, at din bolig vises her på siden. Husk at orientere bestyrelsen, når din bolig er solgt.