Om boligerne

Byggeriet er fra 1967-69. Vi kan byde velkommen til en lys og rummelig lejlighed, der holder til bag Ejboparkens gule murstensfacader. 

I foreningen ønsker vi en alsidig beboersammensætning, der både kan huse singler, par, venner og selvfølgelig børnefamilier. Du/I kan træder ind i flere indbydende bolig, der har "lys" som nøgleord og "tidløs" som den gennemgående røde tråd.

Der blev i 2014-15 renoveret faldstammer og i 2020-21 opført nye altaner. 


Boliger til salg 

Ønsker du at flytte hertil kan du på siden "Boliger til salg via mægler" se om der er boliger til salg via ejendomsmægler.

Er du beboer, og har du din bolig til salg uden ejendomsmægler, kan du kontakte bestyrelsen og sende et til tre fotos, en kort tekst og link til dba.dk eller lignende. Bestyrelsen sørger så for, at din bolig vises her på siden. Husk at orientere bestyrelsen, når din bolig er solgt.
Fremleje/udlejning af lejligheder

Betingelser for fremleje/udlejning af lejligheder i Ejboparken.

Ønsker du at fremleje din ejerlejlighed skal følgende betingelser opfyldes inden din lejer flytter ind:

1. Lejekontrakten skal udfærdiges på en autoriseret blanket:  Typeformular A 8, link: dklf.dk/Redskaber/typeformular-a8-blanket.doc

2. Udlejningen skal jf. ejerforeningens vedtægter § 16, stk. 1 være tidsbegrænset og du skal sikre dig, at tidsbegrænsningen er lovlig og GYLDIG – dvs. at der under § 11 i lejeaftalen skal stå:

Lejemålet er indgået tidsbegrænset for (indsæt den aftalte periode fra dato til dato) og således ophører uden varsel pr. (indsæt dato)

3. Lejekontrakt OG lejer skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen, dvs. INDEN lejeren flytter ind. Bestyrelsen kan have berettiget indvendinger overfor en lejer og/eller lejekontrakten.

4. Det er IKKE lovligt at udleje lejligheder I Ejboparken som klubværelser, de SKAL udlejes til EN husstand.

5. Lejer SKAL være bekendt med og have udleveret ejerforeningens husorden:

- Der skal derfor være krydset af i lejeaftalens § 10, at der foreligger en husorden for ejendommen, der er udleveret til lejer.

DERUDOVER

- Skal der i § 11 præciseres, at ”Den af ejerforeningens generalforsamling vedtagne husorden skal overholdes af lejer og er udleveret til lejer ved lejeaftalens indgåelse. Husordenen kan endvidere ses på www.ejboparken.dk

6. Det er ejerens ansvar, at lejer overholder husordensreglerne i ejendommen. Hvis ejerforeningen derfor får udgifter til sagsomkostninger o.l. som følge af en lejers misligholdelse af disse bestemmelser, vil omkostningerne blive viderefaktureret ejer som den ansvarlig for udlejningen.

7. Ejer skal tilsvarende betale ejerforeningen alle udgifter, der kan henføres til, at der lejes ud, da ejerforeningen ikke har noget kontraktforhold til lejeren. Det gælder særligt:

- Udskiftning af navneskilte på postkasser og døre, navneskilt sker ved kontakt til ejendomskontoret.

- Ejer udlevere nøglebrik til kælder til lejer. Skal ejerforeningen udlevere ny nøglebrik vil ejerens allerede udleveret nøglebrikker blive låst, således at de ikke længere er brugbare. De udleverede nøglebrikker faktureres til ejer, gennem fællesudgift opkrævningen, med rimelig pris kr. pr. brik inklusiv administrationsomkostninger. Kontakt vores administrator.

Ønsker du som udlejer at få refunderet disse udgifter af lejer, bør det skrives i lejekontraktens § 4 (dørskilte) og § 11 (nøgler).