I 2022 anskaffede foreningen to hjertestartere, som blev placeret tilgængeligt for alle. Der blev brugt penge på noget, som de på forhånd håbede aldrig ville komme i brug.

Hjertestarterne blev tilmeldt ”hjertestarter dk.” og dermed indgår de i sundhedsvæsenets ordning ved tilkald af ambulance på 112. Dvs. at der allerede fra vagtcentralen gives besked til nærmeste hjerteløbere, som bliver oplyst om placering af nærmeste hjertestarter.

 De to skal være med til at redde liv, heriblandt også beboere fra hele nærområdet..

Vi har en fra bestyrelsen der selv hjerteløber og fortæller, at hun også er blevet tilkaldt, og at ordningen virker helt perfekt. Hjerteløberne er ofte ved ulykkesstedet før ambulancen, og de kan starte med at give den meget vigtige livreddende førstehjælp til mennesker, der har fået hjertestop. 

Vi  er meget tilfredse med valget – netop at få installeret en hjertestarter. Den ene har været i brug, ganske kort tid efter opsætttelse. 

Hvis vi kan være med til at redde liv for meget få håndører, hvad er der så andet end at få hjertestarteren købt og installeret hurtigst muligt – det er absolut anbefalelsesværdigt.

De to hjertestarter er placeret ved

Blok 2, ved opgang 59, ved indgangsparti/gavl 

Blok 5, ved opgang 11, ved skorsten/gavl