Regler for renovering og ombygning i Ejboparken

Ejerforeningen har sammen med et rådgivningsfirma Damgaard udarbejdet regler, for hvordan ejere/beboere af lejligheder i Ejboparken, må renovere lejlighederne.

Tjek vigtige informationer (Alle dokumenter/Dokumentarkiv/Beboere) inden du/I planlægger renovering. Ingen jeres projekt kan gå i gang, tjek derfor sidste version af reglerne. Der kan forekomme opdatere løbende og varsel kan forekomme i forbindelse med vores generalforsamling. Du kan også læse pdf fil på denne siden.

På beboermødet i 2023

I forbindelse med arbejdet med den nye husorden er foreningens regulativ for ombygning blevet efterset og opdateret. Det gamle regulativ var fra 2016/17. Dette skal nu løbende opdateres løbende hvert år. Den nye forordning er omdelt til alle beboerne fysisk efter drøftelsen på beboermødet hvor den blev taget til efterretning.

Alle regler er taget som udgangspunkt fra til hver en tid gældende bygningsregulativ, SBI anvisningerne og anden byggetekniske lovgivning.

Alle foreningens vedtægter, husorden og regulativer bliver godkendt på generalforsamlingerne.  

Derfor er der foreløbig også lagt den kommende nye regelsæt op, som skal lave den endelige godkendelse i OGF i 2024.

Ændringer af konstruktion i bærende vægge for Ejboparken

Hvis du påtænker renovering/ændring af din lejligheds bærende konstruktioner er der nogle punkter du indledningsvis skal forholde dig til.

Følgende punkter skal opfyldes før en godkendelse fra bestyrelsen til byggeprojekt kan opnås. Bestyrelsen skal indledningsvis kontaktes så det sikres at følgende køreplan overholdes gennem processen.

Der skal forelægge ingeniørberegninger fra et ingeniørfirma, med en godkendt forsikring. Arbejdet skal udføres af en entreprenør, ligeledes med godkendt forsikring.

 Der skal være korrekt brandisolering af stålbjælker.

Ingeniørens beregninger og forsikringer, skal efterfølgende godkendes af Ejboparkens ingeniør. De skal sendes til bestyrelsen til godkendelse af vores rådgiver.

Udgifter vedrørende ovenstående påhviler til enhver til det enkelte medlem af foreningen. Først når en endelig godkendelse foreligger af Ejboparkens rådgivende ingeniør, af renoveringen, ændringen i de bærende konstruktioner overgår forpligtelser til foreningen jfr. ansvar.


VÆR SÆRLIG OPMÆRKSOM

Der vil komme en opdatering med forholdsregler i vedørende til, når du påtænker og renovere badeværelse. Der er fundet asbest i fliseklæben, under den oprindelige mosaik flise, som blev brugt. Asbest er ikke farlig, så længe den ligger under fliser/klinker, men når gulvet bankes op i forbindelse med en renovering, vil fliseklæben hænge i luften i støvform og det er altså på det tidspunkt det kan være farligt for luftvejene og naboerne i opgangen.

Derfor kontakt bestyrestelsen ved renovering

Disse analyser/rådgivning får Ejboparken i samarbejde med Damgaard som foreningens rådgivende Ingeniører. De dækker alle fagområder ved traditionelle bygge- og anlægsopgaver. De har tværfaglige ekspertise som omfatter bygnings-konstruktioner. Vores driftsleder Jørgen Vester samarbejder også med Damgaard.

Hvordan arbejder man med risikoanalyse

Mvh. Bestyrelse og Ejendomskontoret