Om ejendommen

Ejboparken omfatter 360 lejligheder fordelt på 240 tre værelses og 120 en værelses. Ejboparken er bygget 1967-1968. LEA A/S er administrator for Ejerforeningen.

Ejerforeningen arbejder udfra den målsætning at fællesudgifterne ikke må stige, samt at Ejboparken skal være et attraktivt tilbud til både nuværende ejere og kommende.Historie

Byggesager: Der eksisterer mange forskellige  byggesagsdokumenter knyttet til Ejboparken. De dækker perioden 1978 - frem til i dag og giver et indblik i bygningens historie. For eksempel er alle større ombygninger, tilbygninger og renoveringer registreret.

Hvis du går på https://www.dingeo.dk/ og søger på en af vores adresser, kan du finde oplysninger om en givent lejlighed.


Brandsyn

Vores bygninger, der således ikke er omfattet af det stort lovpligtige brandsyn. Men bestyrelsen er kontakt med  kommunens byggesagsafdeling vedr. bygningsreglementets krav til eksempelvis flugtveje bl.a. trappeopgange i vores etagebyggeri. 

Vi har årlig gennemgang af bl.a. vores branddøre i kælderen og kritiske områder via samarbejde med vores EL firma JA El ApS samt tilsyn af vores udstyr/sikring via Falck, hvor ejendomskontor, vaskekælder, værksted, materialegård/maskinpark, bebolokale/billard og miljøskuerne/storskraldsgård. 

Bestyrelsen vil i samarbejde med vores forskellige samarbejdspartner følge op på tidligere brandsynsrapporter (evt. udrykningsrapporter), påse om godkendelser til oplag og produktion m.v. overholdes, påse om driftsmæssige krav/foranstaltninger i godkendelser og regler (bygningsreglementet) er overholdt.

regler


Kælderarealet

Hjælp os med at holder vores kælder brandsikret. Det er ikke tilladt i kælder arealet at:

- Tilslutte el apparater (fryser, køleskab, elvarme osv.)

- Bruge spraymaling/kemikalier eller andet, som kan give lugtgener.

- Bruge vinkelsliber eller andre gnist/ild værktøjer (af hensyn til brandfare).

- Opbevare trykflasker, kemikalier og brændstof.

- Opbevare ting udenfor kælderrummet, det er kun cykler, klapvogne og barnevogne, som kan stilles i cykelrummene. 


Kemi 

I Ejboparkens værksteder/materialegård/maskinpark/miljøskuerne/storskraldsgård har vores ansatte/driftsleder i samarbejde med bestyrelsen følgende fokusområder i følge lovkrav: Kortlæg og risikovurdér de farlige kemiske stoffer på arbejdspladsen.

Dette sker i samarbejde medChemical Manager/EcoOnline


Hver blok har deres miljøskur til affald

Miljøhusene er til flasker, aviser, reklamer, pap og restaffald og madaffald. Sortering Se linket https://roskilde.dk/borger/affald-og-genbrug

Det er vigtigt at pappet er rent pap, uden plast og flamingo mm. Husk at sortere affald i de rigtige beholdere. Der vil blive faktureret for den tid det tager at rydde op, hvis dette ikke overholdes.

Storskraldsordning

Vi har i Ejboparken noget helt unik og særligt. Storskraldsrummet ligger forenden af blok 5, ved skorstenen. Åben hver søndag kl 10-12.  Læs mere under storskrald på siden.