Beboerlokalet

Ejboparkens moderne festlokale er indrettet til 50 personer og er løbende opdateret. Indretningen er slidstærk og baseret på at lokalet er funktionelt, og fremfor alt at lokalet skal bruges. 

Udstyret omfatter musik anlæg med DVD med display skærm, 6 højtalere, udluftningssystem, støjdæmpning til naboerne, 2 komfurer og diverse køkken tilbehør, herunder professionel opvaskemaskine.

På den mere komfortable side er der kommet hyggekrog med sofa, bord og fladskærm med surround lyd, samt en nyere bar.

Den ramme som festlokalet udgør er en ramme som bestyrelsen vil anbefale både til den enkeltes fødselsdag, dåb eller andet, men også til de kollektive arrangementer.

Musik anlægget i festlokalet afbrydes automatisk 01.15 af hensyn til de øvrige beboere.

PRISER

Prisen for at leje lokalet i weekender for Ejboparkens beboere er kr. 800,-.

Prisen på hverdage for Ejboparkens beboere (man-tors) er kr. 350,- pr. dag.

Prisen for at leje lokalet i weekender for folk udefra er kr. 1200,-.

Prisen på hverdage for folk udefra (man-tors) er kr. 500,-.

I alle tilfælde skal der lægges et depositum på yderligere kr. 1200,- uanset om man bor i Ejboparken eller ikke. Depositum skal betales ved modtagelse af nøglen til beboerlokalet - og tilbagebetales ved aflevering af nøglen efter endt arrangement.

 

Ønsker du at leje lokalet, så kontakt Vibeke

tlf. 23 32 94 47 mellem 18-20 ellers pr sms eller mail

email: bl@ejboparken.dk

UDLEJNINGSREGLER

REGLER FOR UDLEJNING AF BEBOERLOKALET EJBOPARKEN 

Lejeaftale bliver indgået på følgende vilkår:

Lejemålet omfatter beboerlokalet med tilhørende køkken. Der er plads til max. 50 personer/incl køkkenpersonale - der er 10 borde med mål 180×180 cm, 2 borde 180x90 cm og samt 50 stole. Rummet er 128 m2.

Lejer erklærer sig indforstået med, at der er tale om en lukket privat fest og skal derfor følge de gældende regler - ved overtrædelse kan beboere, der føler sig generet indgive en politianmeldelse.

Lejer skal være over 18 år og erklære sig indforstået med at overholde beboerlokalets ordensregler.

Beboerlokalet udlejes ikke ud til ungdomsfester uden opsyn af voksne. Beboerlokalet er primært til udlejning for beboere i Ejboparken. 

Beboerlokalet afleveres i samme stand, som ved overdragelse. Brugt service afleveres opvasket og sat på rette plads. Husholdningsaffald sorteres og lægges i affaldskur. 

Lejer af lokalet sørger for rengøring af Toiletter, Festsal, Køkken og Entre. Rengøringsplan udleveres/gennemgås  ved underskrivelse af kontrakt.

Der betales depositum, som kan inddrages, hvis der skønnes behov for oprydning, ekstra rengøring eller indkøb / reparation af service.

Udlejningen foregår således:

Lejekontrakten underskrives og depositum samt lejen betales. Nøgle udleveres efter aftale og ordensregler/husorden gennemgås i lokalet. Nøgle afleveres efter aftale, se lejekontrakt.

Der afregnes depositum dage efter endt lejemål.

ORDENSREGLER FOR BEBOERLOKALET 

Der må ikke ryges eller laves grill. Der må ikke grilles til arrangementer, da det genere beboerne. Det er ikke tilladt at ryge i beboerlokalet. Der henvises til indgangstrappen

Lokalet skal være ryddet, bordene og stole skal tørres af og placeres som de stod. Borde og vindueskarme skal rengøres for stearin og andet. Gulvene skal støvsuges og vaskes. Køkkenet skal være ryddet og rengjort.

Opvaskemaskinen skal være tømt og service sat på plads - husk også at rengøre filteret.

Alt affald skal soteres og afleveret i affaldsskuret.

Lejer erklærer sig indforstået med, at det er udlejer som ensidigt afgør om oprydningen er udført tilfredsstillende.

Hvis oprydning ikke er udført tilfredsstillende vil der ske fradrag i tilbagebetalingen af depositum.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at såfremt der under festen sælges øl og lignende, skal der søges spiritusbevilling (engangsbevilling) hos politimesteren i Roskilde.

Lejer er personligt erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede og inventaret. Dette gælder uanset om det er en anden person end lejeren der er skadesvolder. Lejeren er med sin underskrift ansvarlig for driften af huset.

Lejeren medbringer selv karklude, viskestykker, håndklæder, håndsæbe og toiletpapir. Rengøringsartikler findes på stedet.

Opvaskemaskinen har automatisk sæbeindtag.

Vigtigt! Der skal tages hensyn til de omkringboende:

Græsarealet foran tilhører beboerhuset som det eneste udendørs areal. Men vær venlig at tage hensyn til andre beboer som bor lige ovne for lokalet. Der henvises til grill pladsen ved blok 6.

Der må ikke spilles musik for åbne døre og vinduer. (vinduer ikke ikke åbnes)

Det er ikke tilladt at smide affald og tomme flasker i området omkring beboerlokalet. Hvis det alligevel sker, skal de fjernes inden lejeaftale ophører.

HUSK NÅR DU FORLADER LOKALET:

Sluk for tv og musikanlæg.

Sluk for komfur, kaffemaskine o.l.

Lås hoveddøren.