Vigtige adresser

ADMINISTRATIONSSELSKAB

LEA Ejendomspartner tlf.: 58 58 83 00 10:00-14:00
Sct. Peders Kirkeplads 9, 1
4700 Næstved

Kontaktperson: Signe Tvermoes Lange tlf. 58 58 83 17 e-mail: sig@lea.dk


Bestyrelsen

Kontakt ved spørgsmål bl.a. om ombygning og godkendelser bestyrelsen@ejboparken.dk 

Ved spørgsmål om parkring skrives til  parkering@ejboparken.dk 


Ejendomskontor/Driftslederfunktion i E/F Ejboparken 

Jørgen Vester står for driftopgaverne i samarbejde med firmaet Egedal Anlæg & Ejendomsservice (grøntpleje, sne og rengøring) 

Arbejdsområder: Mindre vedligeholdelse af bygninger og håndværker opgaver. Planlægning og styring af håndværkere. Projekter og større renoveringer. Koordination af forsikringsskader. Adgangskontrol og nøglesystem. Udleje kælderrum, trailer, brikker til vaskeri og kælderadgang. Samt udleveringer af parkeringstilladelser til beboere der er digitalt fritaget. 

Jørgen Vester er Driftsleder i Ejboparken og har 2 faste dage om ugen. Mandage fra kl. 07:00 – 15:30. Kontortid fra kl. 09:00 – 10:00. 

Torsdage fra kl. 08:00 – 16:30. Kontortid fra kl. 15:30 – 16:30. 

Mailadresse: ejendomskontoret@ejboparken.dk 

Telefon: 4048 4826 

Jørgen træffes på ejendomskontoret ved opgang 11, blok 5 i kælderen. 

VED OMBYGING af bad/køkken: Aflukning af vand på forsyningsrør (varme og brugsvand), SKAL udføres af ejerforeningens VVS firma C5. Det forebygger skader og forhindrer brug af uautororisterede håndværkere. 

BORING I LOFTSPLADERNE - SKAL udføres af VVS C5 da VARMERØRENE LIGGER I LOFTSPLADERNE. Kontakt Ejendomskontoret, hvis der skal bores et hul. Der opkræves en egenbetaling. Hvis du forsøger på anden vis, skal du selv betale selvrisikoen til forsikringen. 

VAGTTELEFON: 4048 4826 - Jørgen Vester vil modtage opkaldene når du ringer. Håndering af vandskader sker i samarbejde med C5, som kender ejendommen særdeles godt. 

Læs venligst nedenstående information grundigt, før du ringer. Vagtordningen kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i forsyning af vand og varme, utætte vandrør, vandskader, oversvømmelse, grov hærværk, brand, manglende forsyning af strøm eller lign. Jørgen Vester vil i samarbejde med C5 foretage det fornødne, for at forhindre yderligere skader og forsøge at afhjælpe bedst muligt.

Det skal bemærkes, at Jørgen Vester kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, ”løbende” toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal kontortid.

 Jørgen Vester har beføjelse til at afvise at yde assistance, og i stedet henvise til kontorets almindelig åbningstider.