Ejboparkens billard.

Åbningstider:

Tirsdag fra kl. 19.00 – 22.00

Torsdag fra kl. 19.00 – 22.00

Indgang blok 3 ved gavlen.

Ring på klokken.

Billarden er et sted for alle beboer i Ejboparken. 


Bestyrelsen 2018

Formand: Annette Hansen 

Mail: netteha@live.dk

Kassere: Brian Hansen 

Revisorer: Thomas Andersen

Bestyrelsesmedlemmer:

Paw Nielsen

John Schwartz 

Youri Londero 

Per Frølich 

Kontakter.
Formand Annette Hansen
Tlf. 41461008
Mail. netteha@live.dk
Kasserer Brian Hansen
Tlf. 29936055.