FN’s verdensmål i Ejboparken

Byggeri og ejendomsdrift påvirker en bred vifte af verdensmålene. For Ejboparken er verdensmålene både et værktøj til at stille skarpt på specifikke områder i udviklingen af vores ejendomme og til at vise, hvordan vi understøtter en bæredygtig samfundsudvikling.

Vi bakker op om alle 17 verdensmål, men har valgt at lægge særlig vægt på mål nummer 3, 11, 12 og 13. Vi har vurderet, at det er i forhold til de fire mål, vi mest direkte kan gøre en positiv forskel. Vi vil løbende demonstrere effekten af vores bidrag med data og eksempler fra generalforsamling.

Storskrald i Ejboparken.

Stor skraldsrummet administreres af foreningen. Det er ret unikt for en beboerforening at kunne tilbyde en denne ordning. Du finder aflevering ved blok 5.

Der må under ingen omstændigheder stilles affald/storskrald nogle steder udenfor. Skal i af med affald her og nu, kan det afleveres på Argo , Vestre Hedevej 32 4000 Roskilde. 

Hver blok har deres miljøskur til affald

Miljøhusene er til flasker, aviser, reklamer, pap og restaffald og madaffald. Sortering Se her

Det er vigtigt at pappet er rent pap, uden plast og flamingo mm. Husk at sortere affald i de rigtige beholdere. Der vil blive faktureret for den tid det tager at ryddes op, hvis dette ikke overholdes.

Åbningtider for aflevering af storskrald 

Der er åbnet hver søndag fra kl. 10.00 til kl. 12.00

Der må ikke afleveres byggeaffald, som fliser, beton og mursten.
Hver beboer skal selv være i stand til at aflevere sit affald i de opstillede containere på pladsen.

Der er også den mulighed at kontakte ejendomskontoret i åbningstiden så de kan lukke storskraldsrummet op, hvis behovet er der.

 Vores ordening er beboerdrevet og styret af foreningen. Så udvis respekt for dette frivillige arbejde. Brug af vores miljøskurer 

§ 17: Renovation (fra husorden)

Affald må alene skaffes af vej en i henhold til de bestemmelser, der gælder i Roskilde Kommune og her i bebyggelsen.

De kommunale regler kan man læse i lokalbladene eller få oplyst i Rådhusbutikken. Reglerne her i bebyggelsen offentliggøres i affaldsskurene og på ejerforeningen hjemmeside, ligesom man kan få dem oplyst ved henvendelses til Ejendomskontoret.

Daglig renovation skal sorteres og afleveres i de dertil opstillede containere. Manglende overholdelse heraf, vil beboeren blive takseret med en regning, der svarer til det tidsforbrug ejendomsfunktionærerne bruger for at fjerne storskrald.


Henlæggelse af pap i miljøskurene.

Bestyrelsen har et par gange sat opslag på Facebook-gruppen med billeder af fejlsorteret affald (flamingo og pap). Der blev henstillet til, at beboerne selv fjerner det inden vores driftsleder Jørgen Vester gør det eller kommunen afviser tømning af containere. Når det ikke sker (beboerne selv fjerner det) skal vi dermed betale for ekstra tømninger senere. 

Heldigvis når bestyrelsen ud til de fleste beboer, som fjerne det - andre kan desværre se frem til en afgift fordi at vi får dette fjernet på deres regning. 

Vær nu OBS på, at det er vigtigt, at vi sorterer korrekt - allesammen.

Timeforbrug - anslået i opgaverne:

1. At gennemgå videoovervågningen: 1½-2 timer (afhængig af hjælp fra jer)

2. Opsøgning og finde beboer: 1½-2 timer (afhængig af hjælp fra jer)

3. Fjernelse af affald: 1-1½ time(r) (afhængig af mængde)

4. Udgifter til ekstra tømninger (se længere nede)

Fremadrettet vil Jørgen Vester stå for alle opgaverne og dermed vil regningen bliver markant større. Beboerne vil løbene blive informeret om både priser og nye tiltag.

Læse mere om priser og omkostninger fra kommunen  her

Tak til jer, som godt kan finde ud af overholde vores husorden og rydder op efter jer.


Udlån af trailer

Trailer kan lånes efter aftale med Ejendomskontoret. Du er velkommen til at kontakte vores driftsleder i åbningstiden . Trailer ved gavlen af nr 55, blok 3 . Den skal afleveres ved forudgående henvendelse til foreningens Ejendomskontor.  


AFFALDSORDNINGEN I ROSKILDE KOMMUNE

Roskilde Kommunes affaldsordning er i 2022 udvidet og blev i 2017-18 omlagt, så du skal sortere dit affald mere end før. 

Det er vigtigt at alle beboere sorterer affaldet korrekt, for det er væsentlig dyrere at komme af med usorteret affald. Det vil have negativ indflydelse på din husleje, hvis der på grund af manglende eller forkert sortering skal tømmes oftere end planlagt. For hver ekstra tømning af enten overfyldt eller fejlsorteret container betaler foreningen i 2022 ca. 950 kr pr. Ekstra tømning.

FÅ HJÆLP TIL AT SORTERE RIGTIGT 

Sorteringsguiden guider dig til at sortere dit affald korrekt.

Print denne sorteringsvejledning ud, som du med fordel kan hænge på dit køleskab. Den hjælper dig med at smide dit affald ud, de rigtige steder. (Se fil)

SÅDAN KAN DU FÅ PLADS TIL SORTERING I DIN BOLIG

Når der skal sorteres mere, må man tænke i kreative løsninger indenfor i boligen, for at få plads til det hele, før affaldet rammer containeren. 

Brug fx. plastkasser, som du kan stable ovenpå hinanden, og på den måde mindske brugen af plads. 

Brug fx. indkøbsnet, som du kan hænge op på en krog eller på knagerækken i garderoben, så kommer dit sorterede affald væk fra gulvet.

Se tegning med tips til sortering fra Roskilde Kommunne (fil)

JEG MANGLER BIOPOSER, HVAD GØR JEG?

Du får udleveret 200 bioposer hvert halve år. Skulle du mod forventning løbe tør for bioposer, kan du kontakte driftleder ejendomskontoret i åbningstiden.

Få svar på dine spørgsmål om affaldsordningen i FAQ'en på kommunens hjemmeside.

TØMNING AF AFFALDSBEHOLDERNE OG INDMELD MANGLENDE TØMNING

Roskilde kommune har lavet en løsning, hvor du kan indtaste din adresse, og herefter kan du se, hvornår affaldscontainerne bliver tømt. Find ud af, hvornår affaldsbeholderne bliver tømt næste gang.

På samme side kan du også give kommunen besked, hvis en container ikke er blevet tømt.

SPØRGSMÅL TIL AFFALDSORDNINGEN?

Læs alt om Roskilde kommunes affaldsordning

Har du spørgsmål til affaldsordningen kan du kontakte bestyrelsen. Du kan også kontakte Roskilde Kommunes afdeling for Affald og Genbrug på telefon 46 31 36 21 eller på mail.