Kære beboere

Du er altid velkommen til at kontakte Jørgen Vester er Driftsleder i Ejboparken og har 2 faste dage om ugen. 

Mandage fra kl. 07:00 – 15:30. Kontortid fra kl. 09:00 – 10:00. 

Torsdage fra kl. 08:00 – 16:30. Kontortid fra kl. 15:30 – 16:30. 

Mailadresse: ejendomskontoret@ejboparken.dk 

Telefon: 4048 4826. 

Vores grønne områder varetages af Egedal Anlæg & Ejendomsservice

Mailadresser og advisering til beboerne: HVORFOR ER PROBO VIGTIG

Det er bestyrelsens intentioner og bruge ejernes mailadresse, til og advisere jer med informationer fra bestyrelsen. 

Der vil løbende blive adviseret i opslagstavlen på skorstenen på blok 5 udenfor. Send gerne jeres navn, mailadresse, lejlighedsadresse til sig@lea.dk, hvis du ikke modtager mails fra administrator i forvejen. Der kommer løbende nyhedsbrev ud, hvor der står vigtig information